Counter Strike Source konzole

 

Příkazy napište do konzole (tlačítko pod Esc):

 • status     

    vypíše seznam hráčů (hodí se, pokud chcete někoho vyhodit ze serveru)

 

 • kick jmeno    

    vyhodí hráče "jméno"

 

 • kick STEAM_0:0:123456    

    vyhodí hráče se steamid 123456

 

 • sv_password heslo    

    nastaví heslo pro vstup do hry

 

 • changelevel de_dust    

    změní mapu na de_dust

 

 • mp_restartgame 2    

    restartuje právě probíhající mapu za 2 sekundy (může být 1-10)

 

 • mp_timelimit 20    

    nastaví časový limit na jednu mapu na 20 minut

 

 • mp_roundtime 5    

    nastaví časový limit jednoho kola na 5 minut

 

 • mp_roundlimit 0    

    nastaví počet kol po kterých se změní mapa (0 = neomezeně)

 

 • mp_friendlyfire 1    

    zapne zraňování spoluhráčů (0 ho vypne)

 

 • mp_autoteambalance 1    

    zapne vyrovnávání týmů (0 ho vypne)

 

 • mp_buytime 0.5    

    nastaví časový limit na nakupování na začátku kola (desetinné číslo v minutách)

 

 • mp_c4timer 35    

    nastaví časovač bomby v sekundách

 

 • mp_startmoney 800    

    nastaví kolik peněz dostanou hráči na začátku hry

 

 • rcon_password xxx    

    zadáte rcon heslo/změníte rcon (xxx=heslo)

 

 • rcon changelevel xxx    

    změní mapu (xxx=název mapy)

 

 • rcon users    

    vypíše list s nickama hráčů, jejich id a wonid

 

 • rcon kick name xxx    

    kickne hráče podle nicku (xxx=nick)

 

 • rcon kick #xxx    

    kickne hráče podle id (xxx=id, pište to i s "#")

 

 • rcon sv_password xxx    

    zahesluje server/změní heslo (xxx=heslo)

 

 • rcon sv_restart xxx    

    restartuje mapu za "xxx" sekund

 

 • rcon mp_friendlyfire 1    

    zapne friendly fire (0=vypne)

 

 • rcon say xxx    

    do chatu promluvíte jako admin serveru (xxx=vaše zpráva)

 

 • rcon mp_startmoney x    

    peníze při startu serveru (x=peníze)

 

 • rcon mp_buytime x    

    čas po který můžete nakupovat (x=čas)

 

 • rcon mp_autoteambalance 1    

    zapne vyrovnávání hráčů (aby byly na obou stranách vyrovnané síly) (0=vypne)

 

 • rcon mp_c4timer x    

    nastaví za jak dlouho vybuchne c4ka v sek.(45-standart)

 

 • rcon mp_freezetime x    

    čas po který se na začátku kola nemůžete hýbat v sek.(6-standart)

 

 • rcon mp_hostagepenalty 1    

    Po zabití 3 rukojmích dostanete autokick (0=vypne)

 

 • rcon mp_tkpunish 1    

    po 3 teamkillech dostanete autokick (0=vypne)

 

 • rcon sv_gravity xxx

    nastaví gravitaci, 800 standart -> čím méně ->tím víc lítáte :)

 

 • rcon amx_votekick x    

    x=jméno hrače o kterého se votuje jestli má dostat kick

 

 • rcon mx_voteban x    

    x=jméno hrače o kterého se votuje jestli má dostat ban

 

 • rcon rcon_password xxx    

    x=zmeni rcon heslo

 

 • rcon sv_password xxx    

    x=zmeni heslo na server

 

 • rcon hostname xxx    

    x=zmeni nazov serveru

 

 • bot_kill   

    zabije boty

 

 • bot_difficulty 50    

    inteligence botů (max. 50)