Counter Strike Source Bindování

 

Pomocí příkazu bind "klávesa" "buy předmět".

Např.:
Do souboru "config.cfg" přidej řádek:
bind "h" "buy hegrenade" - po stisknutí klávesy "h" koupí 1 HEgrenade

bind "x" "buyammo1" - po stiskuntí klávesy "x" koupí 1 zásobník do prim.zbraně
bind "y" "buyammo2" - po stiskuntí klávesy "y" koupí 1 zásobník do sek.zbraně

Je možno kombinovat:
bind "h" "buy hegrenade;buy smokegrenade;buy flashbang" - po stisknutí klávesy "h" koupí 1 HEgrenade, 1 smokegrenade, 1 flashbang

Přehled předmětů:

primammo
secammo
vest
vesthelm
defuser
nvgs
flashbang
hegrenade
smokegrenade
galil
ak47
scout
sg552
awp
g3sg1
famas
m4a1
aug
sg550
glock
usp
p228
deagle
elite
fiveseven
m3
xm1014
mac10
tmp
mp5navy
ump45
p90
m249

Náboje do primární zbraně
Náboje do sekundární zbraně
Kevlar
Kevlar + Helmet
Defusal Kit
Nightvision
Flashbang
He grenade
Smoke grenade
IDF Defender
CV-47
Schmidt Scout
Krieg 552
Magnum Sniper Rifle
D3/AU-1
Clarion 5.56
Maverick M4A1 Carbine
Bullpup
Krieg 550 Commando
9X19MM Spider
KM .45 Tactical
228 Compact
Night Hawk .50c
.40 Dual Elites
ES Five-Seven
Leone 12 Gauge Super
Leone YG1265 Auto Shot Gun
Ingram MAC-10
Schmidt Machine Pistol
KM Sub-Machine Gun
KM UMP45
ES C90
m249


Přehled kláves:

Mezerník: SPACE
Delete: Del
Insert: Ins
Page Up: PgUp
Page Down: PgDn
Šipka nahoru: Uparrow
Šipka dolů: Downarrow
Šipka doprava: Rightarrow
Šipka doleva: Leftarrow
Klávesy 1,2,3..-9: slot1-slot9

Numerická klávesnice:
1: KP_END
2: KP_DOWNARROW
3: KP_PGDN
4: KP_LEFTARROW
5: KP_5
6: KP_RIGHTARROW
7: KP_HOME
8: KP_UPARROW
9: KP_PGUP
0: KP_INS